Co a jak děláme

Square Dance

Square Dance ( Modern Western Square Dance) zkratka SD, je tanec, který se tancuje ve čtverylkách na jednoduchou anglickou nápovědu. Samotný tanec je na místě vytvářen callerem (vyvolávačem), který tanečníkům do rytmu napovídá jednotlivé figury, které tanečníci provádějí. Square dance v klubu tančíme na úrovni Basic, Mainstream a učíme se Plus

Round Dance

Tančí se v párech. Tanečníci tančí naučené figury, v pořadí které jim napoví Cuer. Tančí se waltz, rumba, cha-cha, two-step, jive, atd. Prostě to vypadá jako standardní a latinskoamerické tance, jejichž choreografii vytváříme podle nápovědy Cuera přímo na parketu. Round Dance v klubu tančíme na úrovni II - IV

Přípravka

Je období ve kterém se zájemci o klubové tancování učí ve Square Dance základní úroveň - Basic. Výuka trvá 6 - 10 měsíců. Výuku zahajujeme jakmile se zaregistruje více jak 10 nových zájemců o tancování. Ideální z hlediska výuky je, pokud se zájemci hlásí v párech. Chcete li tančit s námi, stiskněte tlačítko "Přihlášení do přípravky"

Square a Round Dance je způsob,
jak se mohou setkávat lidé z celého světa

Když už se Square a Round Dance naučíte, máte otevřené dveře na klubová setkání a akce nejenom po celé ČR ale po celém světě. Anglická nápověda nám dává možnost mít  ve čtverylce každého tanečníka z jiné země a bez problémů si spolu zatančit.

Na fotce je řada těch nejlepších , které u nás na square a round akcích můžete potkat na pódiu, s mikrofonem v ruce. Máme veliké štěstí, že s částí z nich se setkáváme i na našich tanečních středách. 

Velký dík Tomášovi "Doug" Machalíkovi,  Jirkovi Rogalewiczovi a Pavlovi "Hop" Hosenseidlovi