Pravidelná klubová setkání

       Kdy?
       Tančíme celoročně každou středu

        Jak a co ?

        18:00 - 19:00 Round Dance výuka a opakování
        19:00 - 21:00 Square Dance (B,MS,PLUS)  Round Dance (fáze 2 - 4)

        Kde?
        v Dělnickém domě Pchery, ulice 5.května 277, Pchery, okres Kladno

 

 

Desatero tanečníka Square Dance.

1. Buď pozorným posluchačem – naslouchej pozorně povelům a vysvětlování callera. Mluvení během tance znemožňuje tanec nejen tobě, ale i ostatním. Mluvit během tance smí pouze caller.

2. Zaujmi co nejrychleji místo ve čtverylce – po povelu „Set your square" pro následující tip se připoj co nejrychleji ke čtverylce, které chybí pár. Pokud potřebuješ doplnit pár do čtverylky, zvedni ruku s tolika nataženými prsty, kolik párů potřebuješ. Na parket nastupuj vždy v páru!

3. Buď slušným tanečníkem – dodržuj základní pravidla slušného chování. Slušně požádej partnerku o tanec. Na závěr tipu poděkuj celé čtverylce za tanec typickým „Thank you". Nikdy neprocházej napříč čtverylkou (ani neúplnou) a bez vážného důvodu neopouštěj čtverylku před ukončením tipu.

4. Na klubové večery přicházej vždy včas – jeden opožděný pár může způsobit, že další tři páry musí sedět a neúčastnit se tance. Pozdní příchod a předčasný odchod Ti znemožňuje se seznámit se vším, co si caller pro vás na tento večer připravil.

5. Buď ohleduplným tanečníkem – před tancem ani během něj nepij alkoholické nápoje. Nepoužívej výrazný parfém, což nevylučuje použití deodorantu či antiperspirantu a před tancem nejez ostrá a aromatická jídla. Pánům se doporučuje košile s dlouhými rukávy. Dámy by se měly vyvarovat hluboce dekoltovaných šatů a šatů s obnaženými zády.

6. Spolupracuj s ostatními ve čtverylce – ve čtverylce je každý odpovědný nejen za sebe, ale i za dalších sedm spolu tanečníků. Vzájemná pomoc zejména méně zkušeným či pomalejším tanečníkům musí být samozřejmostí. Jen takový přístup vede k úspěšnému a příjemnému tanci.

7. Tancuj a chovej se přirozeně – nepřeháněj a nepředváděj své „umění na úkor ostatních ve čtverylce. Dodatečné „parádičky" používej jen tehdy, když s tím všichni ve čtverylce souhlasí a pokud v ní nejsou nezkušení tanečníci. Na studentských akcích se jich vyvaruj. Jsi-li unavený, posaď se a sleduj tanec. I tehdy se můžeš mnohé naučit posloucháním a pozorováním.

8. Buď přátelský k ostatním – přátelství a kamarádství je smyslem, posláním a i nejlepší odměnou Square Dance. Tanec Ti umožňuje setkávat se ve čtverylce s mnoha zajímavými lidmi, kteří se velice snadno mohou stát tvými přáteli.

9. Učení je nepřetržitý proces – stále máš možnost něco zlepšovat. Chyby jsou přirozenou součástí tance. Důležité je však si uvědomit, co jsi udělal špatně, aby ses mohl příště této chybě vyvarovat. Buď tolerantní k chybám druhých, méně zkušených, i ty jsi začínal a byl jsi vděčný za pomoc ostatních.

10. Buď veselý a rozdávej dobrou náladu – uvědomuj si, že tančíš proto, abys zajímavým způsobem a v příjemné společnosti strávil svůj volný čas. Tvá dobrá nálada a potěšení z tance se bude přenášet i na ostatní. Tvé nadšení z tance však nesmí rušit ostatní při poslouchání povelů callera.